Новини

Домашни любимци на път

06/29/15

Ако пътувате с куче, то трябва да има микрочип. Всички европейски държави и повечето страни в света поставят това изискване. Не забравяйте да носите със себе си лепенките с бар-кода на микрочипа. Второто задължително условие е домашният ви любимец да има ветеринарен паспорт, но съобразен с изискванията на Европейския съюз. Ден преди заминаването трябва да се снабдите с ветеринарен сертификат

Сертификати се издават от Ветеринарномедицинските центрове по местожителство. В зависимост от държавата, в която отивате, сертификатът трябва да е на френски, немски или английски, в два екземпляра. Първият остава във вас, а вторият е за ветеринарната служба на границата.

В паспорта трябва да са описани трите имена, адрес и местожителство на собственика, както и името на животното, породата, пола му, датата на раждане, цвета на козината и др. Информацията за микрочипа също трябва да присъства - дата на поставяне, местоположение и др. Задължително е кучетата да са ваксинирани срещу бяс и в паспорта да има информация за всички други ваксини и третиране срещу паразити.

Кучета до 5 кг. се превозват в купето на автобуса в клетка, с платено място - 55лв. Кучета над 5 кг. се превозват в багажното отделение /с вентилация/ задължително в клетка.