Актуално

Сезон 2021

Уважаеми клиенти и колеги,

 през зимния сезон автобусите ще пътуват от Пловдив/ София и  от Мюнхен/Залцбург/Филах, както следва:

от София/Пловдив                               от Мюнхен, Залцбург, Филах:

08.04.2021г.                                             10.04.20201г.

22.04.20201г.                                           24.04.2021г.

13.05.2021г.                                              15.05.2021г.

27.05.2021г.                                              29.05.2021г.

График на пътуванията ще бъде публикуван своевременно на стрницата!

Продажба на билети и заявки може да направите онлайн https://tickets.rally13.com/bg/tickets , на мейл, както и по телефон.

Във връзка с опазване  живота и здравето на нашите клиенти и екипажи са предвидени конкретни мерки за безопасност по време на пътуването, които са задължителни за спазване, както от екипажа, така и от всички пътници:

 - при качване в автобуса е задължително използването на дезинфектант, като такъв ще бъде поставен на вратите;

 - използва се само външна вентилация в автобуса с постоянен приток на въздух отвън;

 - автобусите се дезинфекцират основно след всяко пътуване;

Може да отправяте Вашите въпроси  на нашите контакти по всяко време: 

Телефон: 029870025; 0896836555; 00498912392090; Имейл: office@rally13.com

С уважение Екипът на "Рали 13" ООД

Бъдете здрави 🙏 Очакваме ви с нетърпение!

991-ratio-sniag-zima.jpg

Актуална информация при влизане в България

Български граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор. Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на посочените в тази точка лица, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID19. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

405-247-bylgariia.jpg

Актуална информация пътуване в Германия

Считано от 30.03.2021 г., всички пътници са предмет на изискването за тест преди заминаване отрицателен COVID-19 и електронна регистрация на HTTPS://WWW.EINREISEANMELDUNG.DE  преди отпътуването към ФРГ и да носят със себе си копие на потвърждението за направената регистрация. Страницата вече е преведена и на български език.

Тестът следва да се направи 48 часа преди пристигането.Приети тестове: PCR, TMA, LAMP, бърз антиген. Тестовете за антитела не се приемат.
Тестовете следва да отговаря на изискванията, посочени на HTTPS://WWW.RKI.DE/TESTS.

Децата на възраст 5 години и по-малките са освободени.

  • Резултатът от изпитването трябва да бъде наличен като разпечатка или в електронна форма;
  • Удостоверението трябва да бъде персонализирано (включително име, адрес, дата на раждане на изпитваното лице);
  • Тя трябва да бъде достъпна на немски, английски или френски език;
  • Доказателството трябва да включва метода на изпитване и резултата от изпитването;
  • Резултатът от теста трябва да бъде валидиран от лекар или призната лаборатория.

Пътниците от зоните на „нови варианти„и „висока честота“ подлежат на по-строги правила. Всеки, който е бил в една от тези области през 10-те дни преди влизането, е длъжен да представи доказателство за отрицателен резултат от теста или съответното медицинско свидетелство при влизане.

Не се предвиждат изключения за влизащи от области с вирусни мутации. Идващи от области с вирусни мутации, подлежат на 14-дневна карантина, която не може да бъде прекратена предварително.

Задължението за регистриране остава на HTTPS://WWW.EINREISEANMELDUNG.DE/ и за информиране на компетентния здравен орган за осъщественото пристигане.

Здравна служба за Бавария - https://tools.rki.de/PLZTool/?q=münich


germaniya22.jpg

Актуална инфорамция относно престой в Австрия

Актуализирано на 16.04.2021 г.


1.Ограничителни мерки за влизане в страната спрямо български граждани:

Всички пътници от рисковите зони са предмет на изискването за тест преди заминаване отрицателен COVID-19.

Изпитването (PCR) трябва да се проведе в рамките на 72 часа преди пристигането. Приемат се ибързи антигенни тестове, взети в рамките на 48 часа преди пристигането. В случай на липса на тест преди заминаване, изпитването трябва да се проведе в рамките на 24 часа от влизането в Австрия.

Пътуващите от държави, които не са членки и държави извън Шенген, или от държави членки или шенгенски държави, които са класифицирани като рискови зони, трябва да представят отрицателен резултат от теста за PCR или антигени, не по-стари от 72 часа. Всички други трансгранични пътници се нуждаят от отрицателен PCR или антиген тест не по-стар от 7 дни. Редовните пътници трябва да попълнят ФОРМУЛЯРА

Припомняме, че всички граждани, идващи от рискови региони, сред които и България, трябва да се регистрират до 72 часа преди влизане в Австрия на следния линк: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_68/COO_2026_100_2_1833846.html

Пътуващите трябва декларират, че ще бъдат в 10-дневна карантина, с възможност за съкращаване след извършване на втори тест (PCR или антигенен) след 5-ия ден от влизането в страната. Денят на пристигане в Австрия се брои като ден „0“.


AUSTRIA-GUIDE.png

Програма за лоялност

Вашите усмивки са нашата цел

Всеки клиент на фирма "Рали 13", закупил:

9 еднопосочни билети, получава 1 еднопосочен безплатно!

6 двупосочни билета, получава 1 еднопосочен безплатно!

10 двупосочни билета, получава 1 двупосочоен билет!


*важи за билети, закупени след 2016г.

*билетите са поименни и не се преотстъпват;

*различни дестинации, не се комбинират;

*безплатни билети не се издават в периода Юли - Септември и Коледни и Новогодишни празници;

customerloyalty.jpg__640x360_q85_crop_subsampling-2.jpg