Общи условия за пътуване

 1. Срещу настоящия билет фирма "Рали 13" ООД осигурява по посочения маршрут превоза с автобус на пътника и личния му багаж в размер на два куфара с максимални размери 100/60/30, както и ръчен багаж с малки размери. Всеки допълнителен багаж се заплаща допълнително по определена тарифа и при наличие на капацитетни възможности на автобуса.
 2. "Рали 13" ООД не носи отговорност за паспортни и митнически неуредици, както и за застраховка по рисковете “Живот” и “Медицински разходи” на пътника. При  паспортни и митнически неуредици от страна на пътуващия, когато това отнеме повече от 30мин., превозвачът не е задължен да продължи превоза на съответния пътник. Билетът за направлението не се възстановява.
 3. Всеки пътник е длъжен да пази билета си до края на пътуването. Необходимо е пътуващият да се яви 45 мин. преди отпътуването, в противен случай той може да бъде счетен за отсъстващ и мястото да бъде предоставено на друг.
 4. Билети на промоционални цени. "Рали 13" предоставя възможност за закупуване на билети на промоционални цени за предварително обявени дати и дестинации, до изчерпване на местата по промоцията. Стойността на промоционалния билет не подлежи на възстановяване.
 5. За анулации или отказ от пътуване до 72 часа преди началото на пътуването се удържат 10% неустойка от общата цена на билета. За анулации в срок от 72 и 24 часа преди тръгване – удръжка на 50% и при отказ в срок по – малък от 24 часа общата стойност на билета не се възстановява.
 6. Плащания с банкови карти. Всеки клиент може да закупи предлаганите услуги от сайта на "Рали 13" с банкова карта. Плащането се осъществява чрез системата на Борика.
 7. За плащане с банкови карти на автобусни билети е необходима регистрация на профил. "Рали 13" не съхранява и не запазва по никакъв начин информация за кредитна/дебитна карта на клиента, използвана при закупуване на билетите. "Рали 13" взима всички необходими технически мерки за защита на личните данни, указани при регистрация в страницата. За анулации или отказ от пътуване до 72 часа преди началото на пътуването се удържат 10% неустойка от общата цена на билета. За анулации в срок от 72 и 24 часа преди тръгване – удръжка на 50% и при отказ в срок по – малък от 24 часа общата стойност на билета не се възстановява. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 5 дни. Не се възстановяват суми на билети, закупени на промоционална цена.
 8. Лични данни. С регистрацията си като потребител на услуги за онлайн разплащания чрез банкова карта, потребителят-картодържател оторизира "Рали 13" да съхранява въведените данни за него и за неговата карта в съответствие с настоящата Политиката за защита на личните данни. "Рали 13" полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за картодържателя, станала му известна във връзка с предоставяне на услугите в уебсайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злонамерени действия на трети лица или други събития извън разумния контрол на "Рали 13". При проверка на автентичността на картата, с която се извърша плащане, администраторите на уебсайта нямат достъп до защитените данни, които се обменят между картодържателя и банката, чрез която се осъществява плащането на стоки/услуги, поръчани през уебсайта.
 9. "Рали 13" защитава личните данни на потребителя/клиента, станали й известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.
 10. "Рали 13" се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица -  държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. "Рали 13" е длъжна да предостави информацията по силата на закона. 
 11. Билет за пътуване “отиване и връщане” е валиден в рамките на 180 дни. Билети без фиксирани дати за връщане се приемат по изключение, в зависимост от наличните свободни места в автобуса. В случай на липса на свободни места фирмата не носи отговорност.
 12. "Рали 13" ООД не носи отговорност за закъснения по обективни причини или при настъпване на „форсмажор“, както и за загубен или откраднат багаж преди чекиране в автобуса и след предаване на багажите при пристигане на пътниците. При неосъществяване на пътуването по вина на фирма "Рали 13" ООД, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута.
 13. Пушенето по време на цялото пътуване не е разрешено.
 14. Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на пътуването е задължително за цяла Европа.
 15. Глоби, наложени от контролните органи във връзка със сигурността по време на пътуването,  се носят лично то нарушителя.
 16. Пътникът носи лична и финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
 17. Всеки пътник носи лична и финансова отговорност за нарушение на Шенгенските разпоредби за пребиваване в чужбина. Глобите се заплащат лично от пътника, извършил нарушението.

С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на  пътници, като поема своите отговорности съгл. чл. 42 – 48 от Закона за автомобилните превози ( обн. ДВ.бр.82 от 17.09.1999г., изм. и  доп. бр.11 от 31.01.2002г., изм.бр. 45 от 2002г.,изм. и доп. бр.99 от 2003г.,изм. бр. 70 от 2004г. )