Филах

Градът, кацнал на река Драва

https://rally.raketa.work/static/images/dummy/map.svg

Филах - София - Пловдив

Тръгване от Филах

Всяка събота

Пристигане

Тръгване за Филах

Пристигане